Тийм билдинг

"Песимистът се оплаква от вятъра; Оптимистът, очаква той да се промени; лидерът настройва платната" - Джон Максуел

Ние ще добавим, че в същото време морякът научава нови умения, създава здрави и силни връзки със своите ветроходни другари, наслаждава се на природните красоти.
Същността на нашата Тийм билдинг услуга е да допринесе в създаване и въплъщаване на:

  • Комуникация и по-добри работни връзки.
  • Сътрудничество и насърчаването на иновациите и творчеството.
  • Празнуване, отборен дух, забава и мотивация.
  • Съревнование и печелене на авторитет.
  • Работа в екип и повишаване на ефективността му.
  • Работа в мрежа, социални контакти, и по-добро сплотяване на членовете на екипа.